Vergi Avantajları

Teknoparkın Avantajları

TGB Kanunu kapsamında,
Bölgede çalışan firmaların bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden;
Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den;
31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır.

Ayrıca,
Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personellerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Akademisyen ve Öğrenciler İçin Avantajlar

Öğretim Elemanları
Üniversitelerinin izniyle, yaptıkları Ar-Ge faaliyetlerini
ticarileştirmek üzere;
*Niğde
Teknopark’ta şirket kurabilir,
*Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
*Kurulu bir şirkette çalışabilir ve/veya şirketin yönetiminde görev alabilirler.
 
Öğrenciler;

*Stajlarını Niğde
Teknopark‘ta yapabilirler.
*Bitirme ödevlerini, yüksek lis
ans ve doktora tezlerini Niğde Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği içerisinde yapabilirler.
 Bu sayede yapılan çalışmalar sadece  teoride kalmaz, pratik olarak uygulanabilen ü
rünler ortaya konulur.